Tin tức, bài viết mới nhất về :

đóa hồng lắm gai

Doanh nghiệp Việt mất 2 triệu USD chỉ để chạy Marketing cho TMĐT 2 năm đầu, sau đó mới tính được chuyện ‘tồn tại hay không tồn tại’

Doanh nghiệp Việt mất 2 triệu USD chỉ để chạy Marketing cho TMĐT 2 năm đầu, sau đó mới tính được chuyện ‘tồn tại hay không tồn tại’

3/16/2018 8:06:00 AM

Chi phí Marketing giữ vai trò then chốt cho lĩnh vực thương mại điện tử, và nó không hề ít như nhiều người vẫn nghĩ. Ngân sách chạy Marketing cho kế hoạch trong 2 năm đầu của TMĐT dao...

Tags: doanh nghiệp Việt, thương mại điện tử, chi phí marketing, shopee, 2 triệu USD, đóa hồng lắm gai