Cần thêm 18 nghìn tỷ đồng để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

27/10/2017 09:59 AM | Kinh tế vĩ mô

Ngoài 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thông qua, Dự án cần tiếp tục bố trí bổ sung nguồn vốn 18.049 tỷ đồng.

Tại phiên họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ trình Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành lên Quốc hội. Báo cáo này do tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày. 

Theo đó về Tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 23.049 tỷ đồng với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 5.585,14 ha.

Về chi tiết tổng mức đầu tư, bao gồm các khoản mục: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mức 35,0 tỷ đồng; Xây dựng hạ tầng các khu tái định cư là 4.042,2 tỷ đồng; Tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không là 479,0 tỷ đồng; Xây dựng khu nghĩa trang là 50,7 tỷ đồng; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 18.054,0 tỷ đồng; Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân là 388,1 tỷ đồng.

Như vậy 95% tổng mức đầu tư với mức 21.889 tỷ đồng để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… phục vụ trực tiếp Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chính phủ đề xuất nguồn từ phân bổ cho ngân sách trung ương.

5% tổng mức đầu tư dự án để thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng hai khu tái định cư, khu nghĩa trang...Những khoản này theo báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm hoàn trả ngân sách trung ương.

Như vậy, ngoài 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thông qua, Dự án cần tiếp tục bố trí bổ sung nguồn vốn 18.049 tỷ đồng.

Chính phủ cũng đề xuất các cơ chế đặc thù của Dự án như về vốn ngân sách bố trí cho Dự án. Do quy mô lớn, ảnh hưởng đến nhiều người dân, thời gian triển khai dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành kéo dài theo 03 giai đoạn, trong khi cần thực hiện giải phóng mặt bằng 01 lần để đảm bảo sớm ổn định đời sống người dân, đáp ứng tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành nên cần tập trung vốn ngân sách để bố trí cho Dự án.

Bên cạnh đó, trong điều kiện nguồn vốn đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, ngoài những chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Quốc hội cần có những cơ chế đặc thù để triển khai như:

Không áp dụng điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 mà được khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất đã được giao chưa xây dựng hạ tầng và không phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; không bị thu hồi đất khi chưa đưa đất vào sử dụng theo tiến độ thực hiện dự án.

Trên cơ sở tham khảo các dự án đã triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chỉ số giá tiêu dùng và thực tiễn cuộc sống người dân, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống của người dân, ngoài các chính sách hiện hành, cần có hỗ trợ mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập với mức tương đương 4,5 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ tại thời điểm hỗ trợ như đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 Với phạm vi các khu tái định tư, tái lập hạ tầng xã hội đã nêu trên, để triển khai đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt, trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn cho phép ứng trước phần vốn thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai từ ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm hoàn trả nguồn vốn ngân sách Trung ương được ứng theo quy định.

Một phần nguồn vốn cho dự án dự kiến huy động từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình thương mại và dịch vụ, khấu trừ tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, nguồn thu từ việc cho thuê đất ngắn hạn đối với các khu vực chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ được hoàn trả ngân sách. Tuy nhiên, với đặc thù công tác giải phóng mặt bằng thì việc thu hồi các nguồn vốn nêu trên cần phải có thời gian (thu hồi sau khi giao đất tái định cư, cho thuê đất). Vì vậy, trước mắt ngân sách cần ứng đủ vốn để thực hiện dự án, nguồn thu này sẽ được cân đối.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM