Tin tức, bài viết mới nhất về :

Diễn văn Gettysburg

Diễn văn Gettysburg đã tóm tắt cả lịch sử nước Mỹ chỉ trong vài câu.

Diễn văn Gettysburg đã tóm tắt cả lịch sử nước Mỹ chỉ trong vài câu.

11/20/2013 11:07:07 AM

"Chính chúng ta, những người còn sống, mới phải hiến dâng mình cho công việc dở dang mà những người chiến đấu ở đây đã tiến hành một cách cao quý".

Tags: Abraham Lincoln, lịch sử, Diễn văn Gettysburg, vĩ đại, nội chiến Mỹ