Tin tức, bài viết mới nhất về :

diện tích đất ở

Hà Nội: Không tăng diện tích đất ở tại 3 quận nội đô

Hà Nội: Không tăng diện tích đất ở tại 3 quận nội đô

8/4/2014 8:58:22 AM

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh vừa có kết luận về các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4 tỷ lệ 1/2.000.

Tags: hà nội, ubnd, quy hoạch, Nội đô, phân khu đô thị, diện tích đất ở