Tin tức, bài viết mới nhất về :

diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam

3 ngày nữa, Thủ tướng sẽ cùng 1.000 chuyên gia, DN công nghệ, lãnh đạo Bộ - ngành ngồi lại để bàn cách đưa Việt Nam "hoá rồng"

3 ngày nữa, Thủ tướng sẽ cùng 1.000 chuyên gia, DN công nghệ, lãnh đạo Bộ - ngành ngồi lại để bàn cách đưa Việt Nam "hoá rồng"

5/6/2019 7:14:00 PM

"Chẳng lẽ mình cứ kém mãi, cứ thu nhập trung bình mãi, trong khi các nước xung quanh như Hàn Quốc đã hoá rồng trong vài thập kỷ?", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm chia sẻ...

Tags: doanh nghiệp công nghệ, công nghệ thông tin, diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam, hoá rồng