Tin tức, bài viết mới nhất về :

đi Uber

Đừng dại đi Uber thời gian này tại Hà Nội, đây là lý do

Đừng dại đi Uber thời gian này tại Hà Nội, đây là lý do

1/26/2016 7:55:26 PM

Mức giá Surge Pricing hiện tại cũng khắc nghiệt như thời tiết Hà Nội vậy.

Tags: thời tiết Hà Nội, giờ cao điểm, thời tiết khắc nghiệt, uber việt nam, đi Uber