Tin tức, bài viết mới nhất về :

đe dọa vỡ nợ

Ai hưởng lợi khi Argentina vỡ nợ?

Ai hưởng lợi khi Argentina vỡ nợ?

8/1/2014 3:36:39 PM

Các chủ nợ chưa chắc là người hưởng lợi khi Argentina vỡ nợ vì họ đã mất đi công cụ quyền lực nhất của mình đối với Buenos Aires: sự đe dọa vỡ nợ.

Tags: vỡ nợ, chủ nợ, argentina, người hưởng lợi, ai hưởng lợi, đe dọa vỡ nợ