Tin tức, bài viết mới nhất về :

đề án đổi mới chương trình

Áp dụng chương trình học và sách giáo khoa mới vào năm 2018

Áp dụng chương trình học và sách giáo khoa mới vào năm 2018

4/11/2015 9:38:12 AM

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó, chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được áp dụng đại trà từ năm học 2018-2019.

Tags: sách giáo khoa mới, sách giáo khoa, chương trình học, đề án đổi mới chương trình, kinh phí 778,8 tỷ, học sinh sẽ là trung tâm, kinh phí 778