Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại DN đã niêm yết của VNPT

23/02/2017 20:50 PM | Kinh doanh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất, kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với trường hợp thoái vốn tại Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Khánh Hòa (P&T Hotel) để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế thoái vốn tại các doanh nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo VNPT căn cứ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP để thực hiện thoái vốn tại P&T Hotel, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và theo đúng quy định của pháp luật.

Việc thoái vốn tại Công ty cổ phần xây lắp và phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam ( QTC ), Công ty cổ phần Hacisco ( HAS ), Công ty cổ phần điện nhẹ kỹ thuật viễn thông ( LTC ) thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp thoái vốn tại QTC, HAS, LTC theo phương thức khác hiệu quả hơn so với phương thức hiện hành, Bộ Thông tin và Truyền thông so sánh, đánh giá để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Minh Hiển

Cùng chuyên mục
XEM