Tin tức, bài viết mới nhất về :

Dập cầu dao

Ủy ban Chứng khoán có thể “dập cầu dao” nếu thị trường biến động mạnh gây rủi ro hệ thống

Ủy ban Chứng khoán có thể “dập cầu dao” nếu thị trường biến động mạnh gây rủi ro hệ thống

18/06/2020 08:47:07 AM

Thời hạn tạm ngừng đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán không quá 5 ngày làm việc. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét gia hạn thời hạn tạm ngừng đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán, thời gian gia hạn thêm mỗi lần không quá 05 ngày làm việc.

Tags: chứng khoán , dập cầu dao