Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đại dương thứ 6

Phát hiện "đại dương thứ 6" trên Trái Đất sở hữu thể tích gấp 3 lần tất cả các đại dương cộng lại?

Phát hiện "đại dương thứ 6" trên Trái Đất sở hữu thể tích gấp 3 lần tất cả các đại dương cộng lại?

02/10/2022 04:49:00 PM

Các nhà khoa học đã tìm thấy "đại dương thứ 6" trên Trái Đất, nhưng nó không nằm trên bề mặt hành tinh.

Tags: đại dương thứ 6