Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cơ chế nào giúp Phú Quốc “cất cánh” như mong đợi?

Cơ chế nào giúp Phú Quốc “cất cánh” như mong đợi?

9/28/2014 8:48:04 AM

Phát triển Phú Quốc như một đặc khu hành chính – kinh tế có thể là giải pháp phù hợp nhưng mới, vì vậy để có được “hình hài” và đề án Phát triển được thông qua chắc chắn còn chờ đợi khá...

Tags: phú quốc, Đặc khu hành chính - kinh tế, đảo Ngọc