Công ty Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến công bố lại báo cáo tài chính

25/08/2022 08:50 AM | Kinh doanh

Công ty Tân Tạo đã thực hiện công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý II do hạch toán sai.

Ngày 24-8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) công bố việc đã nhận được công văn công bố thông tin số 150/TB-ITACO-22 ngày 24/08/2022 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tân Tạo- ITA) với nội dung:

Công ty Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến công bố lại báo cáo tài chính - Ảnh 1.

Bảng báo cáo tài chính có khoản chi khi chưa điều chỉnh của Tân Tạo


"Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tân Tạo) thực hiện công bố lại Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2022. Lý do: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2022 đã công bố ngày 29-7-2022 đã trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác.

Cụ thể: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019, 2020, 2021 và năm 2022 đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến – a.k.a Maya Dangelas đại diện) ra các quyết định hợp tác, liên doanh dự án khu dược phẩm công nghệ cao và kính thông minh. Khoản ủy thác đầu tư này tính tới 30-6-2022 là 1.335 tỉ đồng phải hạch toán vào đầu tư khác nhưng kế toán hạch toán nhầm vào phải thu khác dẫn đến nợ phải thu của bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) tăng. Thực chất đây là khoản ủy thác đầu tư theo như Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

Ngoài ra, Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 đã thống nhất về việc để bảo vệ lợi ích của các cổ đông từ rủi ro của Dự án điện Kiên Lương do Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) đầu tư, bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,69% cổ phần Tân Tạo nắm giữ tại TEDC tương đương số tiền 1.655 tỉ đồng.

Tính tới 30-6-2022, công tác chuyển nhượng đã hoàn tất, bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) đã thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo số tiền 1.022 tỉ đồng. Số tiền Bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) còn phải thanh toán cho Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo là 633 tỉ. Như vậy, khoản phải thu Bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên".

Trước đó, HoSE cũng yêu cầu Tân Tạo công bố việc điều chỉnh số tiền chi tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến đã giảm từ gần 2.000 tỉ đồng xuống còn hơn 600 tỉ đồng mà Tân Tạo đã điều chỉnh trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.

Đặc biệt, ngay sau khi báo chí lên tiếng về số tiền chi tạm ứng khá lớn này thì Tân Tạo đã điều chỉnh lại và hiện đã giải trình lên HoSE. Trong phiên giao dịch 24-8, cổ phiếu ITA giảm 100 đồng, còn 7.900 đồng/cổ phiếu.

Theo Sơn Nhung

Cùng chuyên mục
XEM