Công ty khai khoáng và quản lý tài sản FLC (GAB) chính thức có Chủ tịch mới

18/01/2023 09:58 AM | Kinh doanh

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 41% xuống 174 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn triệt tiêu phần lớn doanh thu, kết quả GAB lỗ gần 1,3 tỷ đồng sau 3 quý.

Công ty khai khoáng và quản lý tài sản FLC (GAB) chính thức có Chủ tịch mới - Ảnh 1.

CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (GAB) vừa công bố biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ. Theo đó, Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT với ông Nguyễn Đức Công và bà Vũ Thị Minh Huệ từ ngày 17/1/2023; miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát với bà Nguyễn Thị Thu Hằng từ ngày 17/1/2023.

Thay thế, GAB bầu bổ sung ông Lưu Văn Thịnh và ông Vũ Anh Tuân cho vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Song song, Công ty bầu bổ sung bà Lê Thị Thanh vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

HĐQT mới cũng thống nhất bầu ông Lưu Văn Thịnh (SN 1964) vào chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/1/2023.

Được biết, Đại hội lần này được tổ chức lần thứ 3, do 2 lần trước bất thành vì số cổ đông dự họp đại diện không đủ từ 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 41% xuống 174 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn triệt tiêu phần lớn doanh thu, kết quả GAB lỗ gần 1,3 tỷ đồng sau 3 quý.

Tại thời điểm cuối quý 3/2022, tổng tài sản của GAB đạt 242 tỷ đồng, giảm 48 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả giảm gần 50 tỷ xuống còn hơn 80 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu ghi nhận hơn 162 tỷ đồng, LNST chưa phân phối tại thời điểm 30/9 đạt hơn 13 tỷ đồng.

GAB có tiền thân là CTCP Gạch Tuynel - Đò Lèn Hậu Lộc và CTCP Vật liệu Xây dựng FLC, được thành lập vào tháng 5/2016. Hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty là vật liệu xây dựng (trọng tâm là sản phẩm gạch Tuynel).

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) quyết định chuyển cổ phiếu GAB từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 5/1/2023.

Nguyên nhân là do GAB không có giao dịch trong vòng 9 tháng, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Tri Túc

Cùng chuyên mục
XEM