Tin tức, bài viết mới nhất về :

công chức thủ đô

"Trên 100 triệu mới đỗ công chức chỉ là dư luận"

"Trên 100 triệu mới đỗ công chức chỉ là dư luận"

12/12/2012 5:27:46 PM

Nguồn tuyển công chức bằng chính quy ở Hà Nội đang dư thừa, chưa phát hiện trường hợp nào đỗ công chứng bằng tiền?

Tags: thi công chức, dư luận, 100 triệu, chạy công chức, công chức thủ đô