Tin tức, bài viết mới nhất về :

cổ phiếu MTM

Chuyện Việt như trong phim Mỹ: Nhà đầu tư bị lừa mua 31 triệu cổ phiếu "giấy vụn" của một công ty... không có thực?

Chuyện Việt như trong phim Mỹ: Nhà đầu tư bị lừa mua 31 triệu cổ phiếu "giấy vụn" của một công ty... không có thực?

6/20/2016 2:25:30 PM

Cổ phiếu MTM đã bị tạm ngừng giao dịch, 31 triệu cổ phiếu của nhà đầu tư có nguy cơ biến thành giấy vụn khi công ty đã ngừng hoạt động, trụ sở giờ là quán bò né sốt vang còn chi nhánh là...

Tags: khoáng sản MTM, cổ phiếu MTM