Tin tức, bài viết mới nhất về :

chuyển nhượng metro

Đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Metro Việt Nam

Đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Metro Việt Nam

1/7/2016 4:21:25 PM

Hiện hai bên đã hoàn tất xong mọi thủ tục cho thương vụ chuyển nhượng này.

Tags: Metro việt nam, Tập đoàn Metro, thị trường lớn, bất động sản, chuyển nhượng metro