Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chương trình phục hồi kinh tế

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT trình chương trình phục hồi, phát triển kinh tế trước ngày 30/11

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT trình chương trình phục hồi, phát triển kinh tế trước ngày 30/11

28/11/2021 10:24:00 AM

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội báo cáo Chính phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/11/2021.

Tags: chương trình phục hồi kinh tế