Tin tức, bài viết mới nhất về :

chống ngủ gật

Đã có công nghệ chống ngủ gật khi lái xe

Đã có công nghệ chống ngủ gật khi lái xe

10/25/2015 8:55:00 AM

Công nghệ này sẽ giúp giảm số lượng các vụ tai nạn xe hơi trên toàn thế giới.

Tags: tai nạn xe hơi, phát triển hệ thống, theo dõi khuôn mặt, tốc độ xe, chống ngủ gật, công nghệ