Tin tức, bài viết mới nhất về :

chọn lãnh đạo

Chọn ai cho vị trí lãnh đạo kế cận?

Chọn ai cho vị trí lãnh đạo kế cận?

4/21/2014 9:34:04 AM

Khi nghĩ đến việc phát triển đội ngũ các nhà quản lý và lãnh đạo tương lai cho doanh nghiệp, các công ty thường có khuynh hướng chọn những người từng đạt thành tích cao trong công việc.

Tags: lãnh đạo, lãnh đạo tiềm năng, chọn lãnh đạo, tìm người tài, chiến lược nhân sự