Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chiến lược du lịch

Lao động trong ngành du lịch Việt Nam đang kiếm tiền thua cả Lào

Lao động trong ngành du lịch Việt Nam đang kiếm tiền thua cả Lào

21/09/2016 08:16:00 AM

Doanh thu trung bình trên mỗi lao động ngành du lịch Việt Nam chỉ đạt 4,5 nghìn USD trong năm 2015, hơn được Campuchia và Myanmar, xếp sau Lào.

Tags: ngành du lịch , ngành du lịch Việt Nam , du lịch việt nam , phát triển du lịch , chiến lược du lịch , sản phẩm du lịch , miễn thị thực