Tin tức, bài viết mới nhất về :

chia thưởng

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh và cộng sự được thưởng trên 52 tỷ đồng năm 2013

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh và cộng sự được thưởng trên 52 tỷ đồng năm 2013

3/14/2014 9:42:34 AM

Khoản thưởng nói trên đã được hạch toán vào báo cáo tài chính năm 2013 của REE sau kiểm toán.

Tags: lợi nhuận, chủ tịch, ree, kết quả kinh doanh, nguyễn thị mai thanh, chia thưởng, cộng sự

Nóng mặt vì doanh nghiệp lãi lớn không chịu trả cổ tức

Nóng mặt vì doanh nghiệp lãi lớn không chịu trả cổ tức

5/4/2013 8:10:40 AM

DN làm ăn có lãi, thậm chí lãi lớn nhưng lại chậm chia cổ tức, không chia cổ tức hay chia cổ tức ít ỏi… với nhiều lý do khác nhau.

Tags: lợi nhuận, cổ phiếu, cổ đông, thua lỗ, cổ tức, tỷ lệ, chia thưởng