Tin tức, bài viết mới nhất về :

chênh thuế nhập khẩu xăng dầu

“Sai thì nhận, nhận là sửa chứ không đổ trách nhiệm cho nhau”

“Sai thì nhận, nhận là sửa chứ không đổ trách nhiệm cho nhau”

3/26/2016 2:58:38 PM

“Vừa rồi báo chí có nêu 2 Bộ “đá” nhau trong chính sách điều hành và đổ trách nhiệm cho nhau, nhưng chúng tôi sai thì chịu trách nhiệm. Chúng tôi sai phải nhận, nhận phải sửa và thực tế...

Tags: Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, chính sách thuế, thuế nhập khẩu, đinh tiến dũng, chênh thuế nhập khẩu xăng dầu