Tin tức, bài viết mới nhất về :

chất lượng tăng trưởng kinh tế

Tiếp cận mới về đo lường chất lượng tăng trưởng kinh tế

Tiếp cận mới về đo lường chất lượng tăng trưởng kinh tế

3/2/2015 4:45:34 PM

“Chất lượng tăng trưởng” gắn liền với cường độ tăng trưởng mạnh mẽ, ổn định, bền vững, tăng năng suất, và dẫn đến những thành quả quả xã hội mong muốn, chẳng hạn như tiêu chuẩn cải thiện...

Tags: tăng trưởng kinh tế, chất lượng tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội, chính sách vĩ mô