Tin tức, bài viết mới nhất về :

Xây dựng nhãn hiệu chanh đào Lạng Giang, Bắc Giang

Xây dựng nhãn hiệu chanh đào Lạng Giang, Bắc Giang

7/16/2015 4:08:47 PM

Nhờ trồng chanh đào, nhiều nông dân huyện Lạng Giang (Bắc Giang) có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, góp phần xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

Tags: chanh đào, nông dân, kinh doanh nhỏ, chuyển đổi cây trồng, thu nhập cao, năng suất cao, xóa đói giảm nghèo, Bắc Giang, xây dựng nhãn hiệu