Tin tức, bài viết mới nhất về :

CEO Bosch

CEO Bosch Việt Nam: Hễ có cơ hội, tôi sẽ đầu tư vào Quảng Nam!

CEO Bosch Việt Nam: Hễ có cơ hội, tôi sẽ đầu tư vào Quảng Nam!

3/29/2017 8:11:44 AM

“Thông điệp tôi muốn truyền đạt cho các nhà đầu tư châu Âu là tỉnh Quảng Nam rất thuận lợi, có nhiều tiềm năng, cần nhận được sự quan tâm hơn nữa, nhất là những nhà kinh doanh muốn đầu tư...

Tags: CEO Bosch, quảng nam