Tin tức, bài viết mới nhất về :

câu chuyện Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Việt Nam có thể làm được nhiều điều thần kỳ hơn nữa!

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Việt Nam có thể làm được nhiều điều thần kỳ hơn nữa!

1/8/2019 1:42:48 PM

“Chúng ta hoàn toàn tự tin, hoàn toàn mạnh mẽ hơn tiến về phía trước, không ngại bất cứ điều gì. Chỉ sợ rằng chúng ta suy nghĩ không tới, hoặc nếu đã suy nghĩ tới rồi nhưng không thực...

Tags: Nguyễn Chí Dũng, câu chuyện Việt Nam, điều thần kỳ, hệ thống ngân hàng