Từ tháng 4 này, 5 sếp Cảng hàng không dự kiến nhận lương trăm triệu mỗi tháng

09/03/2016 13:51 PM | Kinh doanh

Tổng mức lương của năm thành viên thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) năm 2016 đạt 4.428 tỷ đồng.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông lần đầu tiên kể từ khi cổ phần hóa. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra ngày 16/3 tại TP HCM.

Đáng chú ý, trong tờ trình về mức lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, ACV cho hay, trong năm 2016, tổng mức lương 5 thành viên (bao gồm 2 thành viên chuyên trách hội HĐQT và 3 thành viên BKS chuyên trách) là 4.4 tỷ đồng.

Như vậy, với mức lương được tính từ tháng 4-12/2016, mỗi thành viên sẽ nhận được bình quân 110,7 triệu đồng/tháng. Trong đó, lương 2 thành viên chuyên trách HĐQT bình quân 134 triệu đồng/tháng, 3 người thuộc Ban Kiểm soát là 95 triệu đồng.

Tổng mức thù lao cho hai thành viên không chuyên trách HĐQT là 423 triệu/năm.

"Nguyên tắc xác định mức lương, thù lao phải đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ của HĐQT, BKS; tương xứng phù hợp với mức độ đóng góp công sức của HĐQT đối với hoạt động của ACV và đảm bảo phù hợp với kết quả hoạt động của ACV", tờ trình nhấn mạnh.

Hiện, ông Nguyễn Nguyên Hùng đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của ACV, bà Lê Thị Diệu Thúy và ông Lê Mạnh Hùng là thành viên Hội đồng.

Theo tài liệu, ACV đặt kế hoạch năm 2016 như sau:

Về kế hoạch sản lượng: ACV đặt kế hoạch phục vụ 73,4 triệu lượt khách, tăng 116,4% so với năm 2015. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 20,6 triệu lượt; khách du lịch nội địa đạt 52,8 triệu lượt.

Về kế hoạch tài chính: Trên cơ sở sản lượng, doanh thu dự kiến đạt 12.095 tỷ đồng. Dự kiến tổng chi phí khoảng 10.039 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.056 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch năm 2016, ACV cũng đề ra một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2016-2020.

Theo đó: Sản lượng hành khách với mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6%-8%; Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân 6%-8%/năm; Chi phí tăng trưởng 5%-6%; Lợi nhuận trước thuấ tăng 2%-3%/năm.

ACV trước đó là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải, có quy mô khai thác vận chuyển, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước.

Doanh nghiệp trực tiếp khai thác 22 cảng hàng không, trong đó có 7 cảng quốc tế và 15 cảng quốc nội. Tháng 12/2015, trong lần đầu bán cổ phần ra công chúng, ACV đã bán hết 77,8 triệu cổ phần (3,47% vốn điều lệ), thu về 1.116 tỷ đồng

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM