Từ năm 2016, người mua nhà, DN bất động sản đều sẽ gặp khó khăn vì thay đổi sau của NHNN

22/02/2016 16:52 PM | Kinh doanh

Ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến các tổ chức cá nhân về Dự thảo thông tư về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36/20114/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Một trong các điểm đáng chú ý đó là việc giảm tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn tại các NHTM và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cụ thể:

"Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa như sau:

a) Ngân hàng thương mại: 40%;

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 40%,

Đồng thời, nâng hệ số rủi ro của “các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản” từ 150% lên 250%.

Không khó để nhận ra, sự thay đổi này cho thấy NHNN coi bất động sản đang là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro và cần phải thắt chặt hơn việc quản lý. Việc sử đổi thông tư 36 đang trong giai đoạn dự thảo.

Mới đây, Hiệp hội bất động sản Tp.HCM (Horea) vừa có văn bản góp ý về việc sửa đổi Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Horea, thị trường bất động sản Việt Nam đang phụ thuộc rất lớn vào 02 nguồn vốn: Nguồn vốn tín dụng ngân hàng, và nguồn vốn huy động từ khách hàng. Mà nguồn vốn huy động từ khách hàng phần lớn lại có nguồn gốc từ tín dụng ngân hàng.

Chính vì vậy, nếu sửa đổi Thông tư 36 theo hướng giảm mạnh trần sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và thay đổi hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản thì có thể sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

"Điều này tác động rất mạnh đến các nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp, các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản, có thể làm sụt giảm nguồn cung, làm tăng dự án dở dang, sản phẩm dở dang.

Đồng thời, có thể sẽ tác động bất lợi đến người tiêu dùng, đặc biệt là người thu nhập thấp đô thị và cũng sẽ tác động đến các ngành, nghề có liên quan đến thị trường bất động sản và công ăn, việc làm của người lao động", HoREA nhấn mạnh.

Chính vì vậy, HoREA đề nghị chưa sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN thời điểm hiện nay.

Nhưng trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước có những nguồn thông tin dẫn đến yêu cầu bắt buộc phải sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014/TT-NHNN thì Hiệp hội đề nghị thực hiện "theo hướng có lộ trình phù hợp với từng nhóm đối tượng"như chỉ đạo của Chính phủ và "theo lộ trình giảm dần" của Ngân hàng Nhà nước.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM