Kiểm toán Nhà nước: Tìm thấy cả trăm nghìn tỉ đồng sai phạm, nhưng chưa thấy ai bị kỷ luật

25/02/2016 15:05 PM | Kinh doanh

Theo báo cáo của Tổng kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Vạn thì trong 5 năm (2011-2015), KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính tổng số tiền 101.037 tỷ đồng, bằng 55% số kiến nghị xử lý tài chính trong 21 năm hoạt động của KTNN (184.486 tỷ đồng).

Qua đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN) tại 5.390 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, KTNN đã kiến nghị tăng thu ngân sách 3.381 tỷ đồng. Kiểm toán 5.285 lượt dự án, đã kiến nghị xử lý tài chính 12.990 tỷ đồng.

Trong đó, chuyển 9 hồ sơ về 11 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; cung cấp nhiều bộ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra, cơ quan nhà nước khác và ĐBQH để phục vụ kiểm tra, giám sát.

Mặc dù kết quả kiểm toán thu hồi cả trăm nghìn tỷ đồng sai phạm nhưng chưa rõ số tiền đó đang được xử lý như thế nào, và cũng chưa thấy cá nhân, tổ chức nào bị kỷ luật khi phát hiện sai phạm.

"Tôi chưa thấy ai bị xử lý kỷ luật khi không thực hiện kết luận của kiểm toán. Quốc hội, Chính phủ cũng chưa xử lý kỷ luật ai không thực hiện theo kết luận của kiểm toán. Ngay bản thân kiểm toán cũng chưa đề xuất kỷ luật được ai, Chủ tịch tỉnh nào vi phạm" - Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý chỉ rõ.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước: "Yêu cầu Chính phủ và các cơ quan phải thực hiện như thế nào? Chứ hàng năm kiểm toán kiến nghị hàng nghìn tỷ nhưng xử lý được đến đâu? thu được bao nhiêu? Số còn lại xử lý thế nào,...thì chưa rõ".

Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - cho rằng phát hiện sai phạm nhiều nhưng chủ yếu chỉ xử lý hành chính.

Thực ra, nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhưng kiến nghị xử lý hình sự vẫn rất hạn chế.

"Ở các nước khác, phát hiện tham nhũng chủ yếu qua công tác thanh tra, kiểm toán của nhà nước, còn nước ta thì ngược lại. Việc phát hiện lại để nhân dân, rồi nội bộ cơ quan họ mâu thuẫn nhau, rồi báo chí vào cuộc lúc đó mới thanh tra, kiểm toán, chính vì thế việc phát hiện ra tham nhũng bị hạn chế" - ông Hiện nói.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM