BHXH được giao chỉ tiêu phải thu được gần 270.000 tỷ đồng năm 2016

18/02/2016 10:49 AM | Kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thu được 269.294 tỷ đồng trong năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về tình hình thu - chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2016.

Cụ thể, về nguồn thu phải đạt được 269.294 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu BHXH 158.443 tỷ đồng;

- Thu bảo hiểm y tế 66.288 tỷ đồng;

- Thu bảo hiểm thất nghiệp 10.363 tỷ đồng;

- Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính 34.200 tỷ đồng.

Về chi: Chỉ tiêu dự toán chi năm 2016 được giao là 200.047 tỷ đồng; trong đó:

- Chi chế độ BHXH từ quỹ BHXH 110.121 tỷ đồng;

- Chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp 7.371 tỷ đồng;

- Chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 72.700 tỷ đồng;

- Chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 9.855 tỷ đồng.

Như vậy, so với năm 2015, dự toán thu, chi năm 2016 của BHXH Việt Nam tăng hơn. Cụ thể: năm 2015, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam tổng số dự toán thu là 233.665 tỷ đồng; tổng số dự toán chi là 171.587 tỷ đồng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu dự toán thu, chi có liên quan cho BHXH tương ứng với mức điều chỉnh theo chế độ mới, tăng hoặc giảm đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng...

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM