Cạnh tranh không lành mạnh: Phạt đến 2 tỉ đồng

29/09/2019 19:15 PM | Kinh doanh

Phạt tiền gấp hai lần mức quy định trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2019 thay thế cho Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Trong Nghị định 75, năm hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh gồm: hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; vi phạm về quy định lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền. Vi phạm quy định về tập trung kinh tế; vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh; vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.

Theo đó, mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp (DN) có hành vi vi phạm.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của DN vi phạm…

Trường hợp tổng doanh thu của DN có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm quy định nêu trên, được xác định bằng 0 thì áp dụng mức phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2 tỉ đồng. Trong khi Nghị định 71, mức tiền phạt tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh khác là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Theo Nghị định 75, DN sẽ bị phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ, dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ DN khác cùng kinh doanh lại hàng hóa dịch vụ đó.

Phạt tiền gấp hai lần mức này trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Phạt 100-200 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực về DN khác bằng cách gián tiếp đưa thông tin không trung thực về DN gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của DN đó.

Phạt 200-300 triệu đồng đối với hành vi không trung thực về DN khác bằng cách trực tiếp đưa thông tin không trung thực về DN gây ảnh hưởng xấu đến uy tín…

Phạt tiền gấp hai lần mức quy định trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Theo Tú Uyên

Từ khóa:  cạnh tranh
Cùng chuyên mục
XEM