Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc?

29/06/2021 20:21 PM | Xã hội

Giữa các quốc gia, mức thu nhập một người cần có để lọt vào top siêu giàu chênh lệch tương đối lớn. Trong đó, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là nước có tiêu chuẩn của giới siêu giàu cao nhất thế giới...

Năm qua, bất chấp đại dịch Covid-19, tài sản của giới siêu giàu vẫn tăng vọt, trong đó tổng tài sản của các tỷ phú USD tăng thêm 5.000 tỷ USD, theo xếp hạng của Forbes. Tuy nhiên, giữa các quốc gia, mức thu nhập một người cần có để lọt vào top siêu giàu chênh lệch tương đối lớn. Trong đó, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là nước có tiêu chuẩn của giới siêu giàu cao nhất thế giới.

Dưới đây là mức thu nhập hàng năm cần có để lọt vào top 1% và 10% siêu giàu tại một số quốc gia trên thế giới, theo GoBankingRates.

CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE)

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 1.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 689.468 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 223.995 USD

SINGAPORE 

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 2.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 627.111 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 193.352 USD


MỸ

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 3.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 506.752 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 138.475 USD

ĐỨC

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 4.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 327.069 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 100.996 USD

CANADA 

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 5.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 268.197 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 107.026 USD

ANH

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 6.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 255.019 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 84.900 USD

PHÁP

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 7.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 251.865 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 92.016 USD

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 8.

NHẬT BẢNThu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 240.301 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 89.643 USD

HÀN QUỐC

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 9.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 234.887 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 79.531 USD

AUSTRALIA

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 10.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 219.931 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 103.376 USD

ITALY

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 11.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 207.748 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 78.923 USD

MEXICO

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 12.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 187.917 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 51.709 USD

NGA

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 13.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 174.7538 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 44.195 USD  

TRUNG QUỐC

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 14.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 121.168 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 44.182 USD

INDONESIA

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 15.

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 113.939 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 30.544 USD

ẤN ĐỘ

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 16.
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 93.917 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 14.077 USD

BANGLADESH

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc? - Ảnh 17.
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 42.746 USD

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 12.338 USD

Ngọc Trang

Cùng chuyên mục
XEM