Tin tức, bài viết mới nhất về :

cần làm

Doanh nghiệp cần làm gì khi xử lý nợ khó đòi?

Doanh nghiệp cần làm gì khi xử lý nợ khó đòi?

8/27/2014 10:50:27 AM

Để xử lý nợ khó đòi, doanh nghiệp cần lưu ý về thời hiệu khởi kiện, tiền lãi áp dụng trong thời gian chậm thanh toán hoặc tiến hành khởi kiện tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp...

Tags: doanh nghiệp, xử lý, nợ khó đòi, làm gì, cần làm