Tin tức, bài viết mới nhất về :

cán bộ nhũng nhiễu

Cục Thuế Hà Nội công khai đường dây nóng, chặn cán bộ nhũng nhiễu

Cục Thuế Hà Nội công khai đường dây nóng, chặn cán bộ nhũng nhiễu

10/1/2014 3:42:41 PM

Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lĩnh vực thuế qua số: 04.38512436.

Tags: cục thuế hà nội, đường dây nóng, cán bộ nhũng nhiễu, công khai số điện thoại, tiếp nhận phản ánh, phản ánh của dân, nhân viên ngành thuế