Các nhà đầu tư nước ngoài đang thích đầu tư nhất vào ngành này của Việt Nam

30/11/2016 08:00 AM | Kinh tế vĩ mô

Số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê cho thấy ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã thu hút trên 3/4 tổng giá trị FDI đầu tư vào Việt Nam, theo số liệu lũy kế 11 tháng

Theo Tổng cục thống kê, tính chung trong 11 tháng năm nay, tổng vốn đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm tại Việt Nam là 18,103 tỷ USD, giảm 11,5% so với cùng kỳ. Có sự giảm này chính là do số dự án đầu tư năm nay đã giảm so với năm ngoái là 2015.

Tuy nhiên, số vốn FDI giải ngân được lại tăng 8,3% so với cùng kỳ, vào khoảng 14,3 tỷ USD. Số dự án cấp mới là 2.240, trong khi có 1.075 dự án đăng ký điều chỉnh vốn.

Trong 11 tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 13,4 tỷ USD, chiếm 74,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Như thế, công nghiệp chế biến chế tạo đã tiếp tục dẫn đầu trong khẩu vị của nhà đầu tư nước ngoài.

Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn 741 triệu USD, chiếm 4,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ ba, với 685 triệu USD, chiếm 3,8% tổng vốn đầu tư.

68 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 11 tháng. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,29 tỷ USD, chiếm 29,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,05 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Nhật Bản đứng vị trí thứ ba, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,95 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh thành, trong đó Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 45 dự án cấp mới và 35 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,74 tỷ USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư.

Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,93 tỷ USD, chiếm 10,7%. Tiếp theo trong top 5 là Đồng Nai, Hà Nội và Tp.HCM, lần lượt với các con số 1,87 tỷ USD, 1,84 tỷ USD và 1,32 tỷ USD.

Chiến Thắng

Cùng chuyên mục
XEM