Tin tức, bài viết mới nhất về :

các đoàn đi công tác

Đi công tác nước ngoài không được mang theo tài liệu mật

Đi công tác nước ngoài không được mang theo tài liệu mật

7/30/2014 10:05:52 AM

Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.

Tags: quản lý, bộ chính trị, công tác, đi công tác, các đoàn đi công tác