Tin tức, bài viết mới nhất về :

cá ngừ khổng lồ

Không có dụng cụ, 2 học sinh cấp III ở Nhật tay không đấm ngất con cá ngừ nặng 1 tạ

Không có dụng cụ, 2 học sinh cấp III ở Nhật tay không đấm ngất con cá ngừ nặng 1 tạ

1/11/2019 1:59:24 PM

Bạn sẽ làm gì để đối phó với con cá ngừ khổng lồ khi không có một tấc sắt trong tay?

Tags: cá ngừ khổng lồ, cá ngừ đại dương, cá ngừ vây xanh, nhật bản