# Giảm đau Kinh tế

Đón dòng vốn tỷ USD từ 'đại bàng' Intel, Foxconn, "ngôi sao đang lên" Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội thế nào?

Đón dòng vốn tỷ USD từ 'đại bàng' Intel, Foxconn, "ngôi sao đang lên" Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội thế nào?

Báo cáo mới nhất của HSBC gọi Việt Nam là "ngôi sao đang lên trong sản xuất công nghệ". Từ một quốc gia thu hút FDI chủ yếu từ lĩnh vực thâm dụng lao động là dệt may và da giày, Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất công nghệ, với tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng điện tử tăng từ 5,5% trong năm 2000 lên 34% trong năm 2020, đạt kim ngạch xuất khẩu 96 tỷ USD.

Xem tiếp >>

Tiêu điểm