# Câu chuyện kinh doanh

Quỹ ngoại rót vốn Series A vào startup Stringee

Quỹ ngoại rót vốn Series A vào startup Stringee

Với nguồn vốn này, Stringee sẽ tổng lực phát triển sản phẩm lên tầm cao mới để hỗ trợ doanh nghiệp Việt số hóa quy trình giao tiếp và chăm sóc khách hàng, đồng thời triển khai kinh doanh thị trường Mỹ và Ấn Độ.

Xem tiếp >>