# Bài học cuộc sống

Tốt nghiệp ĐH, thay vì xin việc văn phòng, anh chàng mở quầy bán rau, kiếm tiền tỷ mỗi năm và triết lý: "Bỏ qua được thể diện, bạn mới trở nên bản lĩnh và giàu có"

Khi bỏ qua thể diện để kiếm tiền, điều đó có nghĩa là bạn đã nhạy bén. Còn khi bạn dùng tiền để có thể diện nghĩa là bạn đã thành công.