# Bài học cuộc sống

2 tiếng sau khi tan làm, quyết định bạn trở thành người như thế nào, xán lạn hay bết bát?

Thử ngẫm xem, bạn đã làm gì với 2 tiếng sau mỗi chiều tan làm? Có tối ưu, khoa học không, hay là những buổi chiều kiệt sức, vật vờ như những ‘thây ma’?