# Chuyện nghề

Tuổi 40, Covid-19 và nỗi sợ hãi trở nên lỗi thời

Covid-19 và áp lực của nó là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt giải pháp đối phó của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với một số doanh nghiệp, nhân sự lớn tuổi đang trở thành nhóm đối tượng trở nên không phù hợp đối với các giải pháp đó.