# Chuyện nghề

Tâm sự nghề của một môi giới nhà đất: Nhà đầu tư thích qua mặt môi giới - khôn hay dại?

“Qua mặt môi giới thì dễ, sử dụng môi giới thông minh mới khó”.