# F0 - Không hốt hoảng

COVID-19 để lại di chứng ở nhiều bộ phận cơ thể người

Đây là kết luận trong nghiên cứu của nhóm tác giả Hàn Quốc về di chứng hậu COVID-19 được công bố mới đây.

Tiêu điểm