# Go!Vietnam

Khám phá không gian đậm đặc hương trà tại Bảo tàng trà cổ Cầu Đất Farm trong khuôn viên Nhà máy trà cổ xưa nhất Đông Nam Á

Được thành lập vào năm 1927, Nhà máy trà cổ ở Cầu Đất Farm không chỉ được xem là nhà máy chế biến trà cổ xưa nhất Việt Nam mà có thể cả Đông Nam Á. Hiện tại, Nhà máy này đã chuyển đổi mục đích sử dụng, khi có một bảo tàng quy mô vừa mọc lên trong khuôn viên và tất cả các máy móc trong nhà máy được mang vào trưng bày ở nhà bảo tàng.