Bộ Công Thương yêu cầu minh bạch tài sản lãnh đạo tập đoàn, tổng cty

28/11/2016 15:54 PM | Xã hội

Bộ Công Thương tiếp tục triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập đối với các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty.

Bộ Công Thương tiếp tục triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 10575/BCT-TTB ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương về việc triển khai, tổng hợp, báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập.

Cụ thể, Bộ Công Thương mới có Chỉ thị yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định về việc xây dựng, triển khai kế hoạch, thực hiện kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, xử lý về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

Thanh tra Bộ làm đầu mối thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập của Bộ Công Thương. Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức kê khai, công khai, tổng hợp, báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập của Khối Cơ quan Bộ (bao gồm: Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ, Ủy ban, Ban thuộc Bộ, Thương vụ tại nước ngoài, Người được Bộ cử làm Kiểm soát viên, đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần thuộc Bộ...).

Báo cáo gửi về Bộ Công Thương (qua Thanh tra Bộ) bằng văn bản và thư điện tử (email: sontt@moit.gov.vn) trước ngày 15/4/2017.

Bộ Công Thương hiện đang chủ quản nhiều Tập đoàn, tổng công ty lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng về công nghiệp, khai khoáng, năng lượng, thương mại...và mức lương của lãnh đạo các doanh nghiệp này không phải là thấp.

Đơn cử như mức tiền lương bình quân của các thành viên quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) năm 2013 đạt khoảng 50,7 triệu đồng/tháng. Nếu cộng thêm tiền thưởng, mức thu nhập bình quân của mỗi sếp PVN năm 2013 là 60,55 triệu đồng/tháng. Như vậy, năm 2013, trong tập thể lãnh đạo PVN mỗi cá nhân nhận tối thiểu 726,6 triệu đồng.

Các lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng có mức thu nhập đáng kể. Trong số 13 thành viên quản lý tập đoàn, thu nhập bình quân của mỗi lãnh đạo đều ở mức trên dưới 600 triệu đồng trong năm 2015.

Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện Công ty Mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho thấy, mức lương cơ bản bình quân của mỗi thành viên lãnh đạo Vinacomin năm 2014 là 31,3 triệu đồng/tháng, năm 2015 dự kiến là 32,3 triệu đồng/tháng. Mức tiền lương bình quân năm 2014 là 46,9 triệu đồng/người/tháng, năm 2015 dự kiến là 48,4 triệu đồng/người/tháng.

Trên thực tế, mức thu nhập bình quân của mỗi cá nhân lãnh đạo Vinacomin năm 2014 là 50,5 triệu đồng/tháng, năm 2015 theo kế hoạch là 52 triệu đồng/người/tháng. Tính thu nhập bình quân cả năm của mỗi lãnh đạo Vinacomin sẽ lên tới 600 triệu đồng.

Theo Nguyễn Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM