Tin tức, bài viết mới nhất về :

bình thường như ai

Khi Steve Jobs cũng chỉ 'bình thường như ai'

Khi Steve Jobs cũng chỉ 'bình thường như ai'

11/20/2013 2:23:33 PM

Steve Jobs cũng có lúc chỉ "bình thường như ai": Bị bạn cũ lờ tịt đi, Không được công ty trọng dụng, Bị đối thủ thờ ơ, Phục vụ bàn chẳng để ý.:

Tags: apple, Steve Jobs, phù thủy, chuyện giờ mới kể, bình thường như ai