Tin tức, bài viết mới nhất về :

Big Five

Đăng nhiều ảnh lên Facebook có đáng lo?

Đăng nhiều ảnh lên Facebook có đáng lo?

8/12/2014 10:27:48 AM

"Neurotic" (tâm lý bất ổn) và "extrovert" (hướng ngoại ) là 2 trong 5 mặt tính cách chủ yếu (Big Five personality traits, gọi tắt là Big Five) theo thang đo tính cách được sử dụng rộng...

Tags: Big Five, tâm lý bất ổn, hướng ngoại, extrovert, 5 mặt tính cách, Neurotic

Status trên Facebook có thể tiết lộ tính cách của bạn

Status trên Facebook có thể tiết lộ tính cách của bạn

12/13/2013 2:41:09 PM

Những trạng thái trên Facebook có quan hệ chặt chẽ với những nét tính cách không tốt

Tags: Facebook, trạng thái, Big Five, tâm lý học, tính cách, Status, Dark Triad