Bí thư, Chủ tịch Hà Nội chủ trì 'chấm điểm' cán bộ hằng tháng

18/08/2022 14:29 PM | Xã hội

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ chủ trì tập thể Thường trực Thành ủy, tập thể lãnh đạo UBND thành phố quyết định đánh giá xếp loại cán bộ hằng tháng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1841, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cụ thể, có 9 nhóm nội dung được sửa đổi, bổ sung theo hướng hoàn thiện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ hằng tháng. Trong đó, nổi bật là nội dung sửa đổi nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và cá nhân Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trong công tác đánh giá cán bộ hằng tháng.

Theo đó, tại Điều 8, quy định, thay vì tập thể Thường trực Thành ủy ủy quyền cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thì từ nay, Bí thư Thành ủy sẽ chủ trì, cùng tập thể Thường trực Thành ủy quyết định xếp loại đối với: Trưởng các ban Đảng, Chánh Văn phòng Thành ủy; cấp trưởng Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (trên cơ sở nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

Nội dung sửa đổi tương tự đối với đánh giá, xếp loại đối với các Bí thư quận, huyện, thị ủy (cả Bí thư quận, huyện, thị ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã; Bí thư Đảng ủy khối và Bí thư Đảng ủy trực thuộc Thành ủy).

Ở khối chính quyền, thay vì Chủ tịch UBND thành phố quyết định xếp loại, theo quy định sửa đổi, Chủ tịch UBND thành phố sẽ chủ trì, cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố quyết định xếp loại đối với các cấp trưởng sở, ban, ngành thành phố và cấp trưởng các đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý (trên cơ sở nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

Các cán bộ của thành phố Hà Nội được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) đạt từ 90 đến 100 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) đạt từ 70 đến dưới 90 điểm; hoàn thành nhiệm vụ (Loại C) đạt từ 50 đến dưới 70 điểm; không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D) đạt dưới 50 điểm.

Với cơ quan, đơn vị được đánh giá "Không hoàn thành nhiệm vụ" thì không xem xét đánh giá, xếp loại cá nhân ở mức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Kết quả đánh giá, xếp loại của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải được xem xét gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" của cán bộ, công chức, viên chức trên toàn thành phố không quá 20% tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Theo Trường Phong

Cùng chuyên mục
XEM