Bệnh viện Bạch Mai: Điều chỉnh giá hàng loạt dịch vụ, không hoàn lại tiền "chênh"

26/04/2021 13:36 PM | Xã hội

Theo đó, hàng loạt dịch vụ theo yêu cầu và sử dụng thiết bị xã hội hóa sẽ được thanh toán bằng với số tiền tương đương mức giá do quỹ BHYT thanh toán.

Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai đã điều chỉnh giảm giá hàng loạt dịch vụ theo yêu cầu và sử dụng thiết bị xã hội hóa về mức tương đương với giá do quỹ BHYT thanh toán. Dự kiến việc áp dụng giá dịch vụ y tế mới sẽ bắt đầu từ thời điểm có hiệu lực (ngày 20/8/2020).

Ví dụ, giá siêu âm từ 110.000 đồng xuống còn 33.900 đồng/lần; chụp X-quang số hóa 1 phim từ 130.000 đồng xuống 65.400 đồng/lần...

Đối với bệnh nhân khám chữa bệnh theo yêu cầu đã chi trả với mức cao hơn, bệnh viện sẽ không áp dụng hoàn trả phần chênh lệch đã thu đó.

NGỌC MINH

Cùng chuyên mục
XEM