Tin tức, bài viết mới nhất về :

bắt đầu ngày mới

Cách bắt đầu ngày mới cũng là cách bạn sống cả đời: Sự lười biếng của bản thân như một rễ cây, chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn một chỗ

Cách bắt đầu ngày mới cũng là cách bạn sống cả đời: Sự lười biếng của bản thân như một rễ cây, chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn một chỗ

10/8/2018 8:15:00 AM

Thật dễ dàng khi suy nghĩ về những điều trọng đại trong sự nghiệp bản thân nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ chạm được nó nếu không thắng được chính mình trong từng thói quen nhỏ nhất.

Tags: kỷ luật dậy sớm, bắt đầu ngày mới, thói quen dậy sớm, Phát triển bản thân, chiến thắng bản thân, sự lười biếng